ΠΟΛΗ
ΔΗΜΟΣ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Δρομολόγια ΟΑΣΘ

Δρομολόγια ΟΑΣΘ

ΤΗΛ.: 2310981100