Ένα ταξίδι γνωριμίας
στον Δήμο Θερμαϊκού

Τουριστική ανάπτυξη & προβολή στον Δήμο Θερμαϊκού

   

 
Τα νέα της πόλης

 

Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Θερμαϊκού

 Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας
Παιδείας & Πολιτισμού

 

 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
"ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ"

24-11-2017
ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 2/2017 ΤΗΣ ΔΗΚΕΘ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ (1) ΠΕ ή ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ/ΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

 

 

Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Θερμαϊκού 
(28-09-2017)

Τα νέα του δήμου
Τουριστικά νέα