ΠΟΛΗ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

  

ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
KOINΩΝΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ


Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Θερμαϊκού
(ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ)

 

  

 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ