ΠΟΛΗ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΕΤΟΣ 2018

 

20-09-2018 ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019

(από 20/09/2018 έως 20/10/2018)

 

27-06-2018 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ Ζ.Ο.Ε. ΤΗΣ Δ.Ε. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ

(από 27/06/2018 έως 27/07/2018)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

1 ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

4 ΧΑΡΤΗΣ X0

5 ΧΑΡΤΗΣ X1

 

 

 


ΕΤΟΣ 2017

 

17-11-2017  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018

10-11-2017 ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΩΝ – ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

28-09-2017 Συγκρότηση ∆ηµοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης ∆ήµου Θερµαϊκού

23-06-2017 Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Θερμαϊκού


Καθορισμός των τμημάτων που παραχωρούνται ως κοινόχρηστοι χώροι για το έτος 2017 (13/02/2017)ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ"

 

ΕΤΟΣ 2016 

ΜΠΕ "Θαλάσσιας Αστική Συγκοινωνίας Θεσσαλονίκης"
(έως 10/03/2016)


ΕΤΟΣ 2015

Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) Δήμου Θερμαϊκού
(από 04/12/2015 έως 19/12/2015)

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΜΠΕ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ
(από 10/11/2015 έως 30/11/2015)

«Κανονισμό Παραχώρησης και Λειτουργίας Κοινοχρήστων χώρων Δήμου Θερμαϊκού»
(από 09/06/2015 έως 23/06/2015)

«Έγκριση Κανονισμού Παραχώρησης και Λειτουργίας Κοινοχρήστων χώρων Δήμου Θερμαϊκού»
(από 09/06/2015 έως 23/06/2015)

 

 

 

 

 

Αποχέτευση και Επεξεργασία λυμάτων οικισμού Μεσημερίου Δ.Ε. Επανομής Δ. Θερμαϊκού
(από 07/07/2016 έως 23/07/2016)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

Κυκλοφοριακή Μελέτη Δημοτικής Κοινότητας Θερμαϊκού του Δήμου Θερμαϊκού
(από 08/06/2016 έως 22/06/2016)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

Τεχνική Έκθεση ΘερμαϊκούΚυκλοφοριακή Μελέτη Δημοτικής Κοινότητας Επανομής
(από 01/04/2016 έως 15/04/2016)

 
(από 11/03/2016 έως 29/03/2016)

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α' ΦΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ
(από 03/03/2016 έως 21/03/2016)