ΠΟΛΗ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ


 

  


  • «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2104 – 2020)
  • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ2 - ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΌΤΗΤΟΣ ΔΉΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟy

    (Ημ/νία ανAρτησης : 08.08.2017)

1. ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

2. ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ

3. ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

4. ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ