ΠΟΛΗ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ  

 

 

 

 • «Ανέγερση 5ου Δημοτικού Σχολείου Περαίας Δήμου Θερμαϊκού »
  Αρ. Απόφασης Ένταξης: Α.Π.3009/10-05-2016  
  Άξονας Προτεραιότητας : «Επένδυση στην εκπαίδευση, την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση»
  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Κεντρική Μακεδονία»
  Πράξη:  «Ανέγερση 5ου Δημοτικού Σχολείου Περαίας Δήμου Θερμαϊκού » με κωδικό ΟΠΣ «5000901» 
  Προϋπολογισμός: 4.452.317,38€
  Σύντομη περιγραφή:  «Το έργο αφορά την ανέγερση του 5ου 12/θέσιου Δημοτικού Σχολείου Περαίας του Δήμου Θερμαϊκού, δυναμικότητας 300 μαθητών, εμβαδού 2.443,25μ², που αναπτύσσεται σε δύο ορόφους και τμήμα υπογείου, πλήρως διαμορφωμένο, με γήπεδο καλαθοσφαίρισης, περιφραγμένο και με εξασφαλισμένη την προσβασιμότητα των ΑμΕΑ, σε οικόπεδο συνολικού εμβαδού 4.706,63μ² του Ο.Τ. 123Τ της Δ.Κ. Περαίας (Κάτω Περαία), που σήμερα λειτουργεί σε μισθωμένο κτίριο στην Άνω Περαία. Η Πράξη επενδύει στην εκπαίδευση και την κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και ενισχύει τη δια βίου μάθηση με την υλοποίηση σύγχρονης υποδομής εκπαίδευσης».
 • «Aποπεράτωση 9ου Νηπιαγωγείου  Περαίας Δήμου Θερμαϊκού »
  Αρ. Απόφασης Ένταξης: Α.Π.4130/24-06-2016  
  Άξονας Προτεραιότητας : «Επένδυση στην εκπαίδευση, την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση»
  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»
  Πράξη:  «Aποπεράτωση 9ου Νηπιαγωγείου  Περαίας Δήμου Θερμαϊκού » με κωδικό ΟΠΣ «5000944» 
  Προϋπολογισμός: 562.628,39€
  Σύντομη περιγραφή:  «Το έργο αφορά την αποπεράτωση του ισόγειου κτιρίου του 9ου Νηπιαγωγείου Περαίας του Δήμου Θερμαϊκού, εμβαδού 267,00m2 περίπου, δυναμικότητας 50 μαθητών ,σε  οικοπέδο εμβαδού 2.125,00μ², του Ο.Τ. 72 της Δ.Κ. Περαίας και περιλαμβάνει εργασίες διαμόρφωσης και εξοπλισμού του περιβάλλοντος χώρου και εργασίες αποπεράτωσης του κτιρίου του νηπιαγωγείου.Η Πράξη επενδύει στην εκπαίδευση και την κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και ενισχύει τη δια βίου μάθηση με την υλοποίηση σύγχρονης υποδομής εκπαίδευσης».