ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
19/06/2020 ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΩ, ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ

ΣΥΓΚΛΗΣΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ  ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

 

την 22η Ιουνίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00΄ στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, επί της οδού Λογοθέτου 1, στους Νέους Επιβάτες του Δήμου Θερμαϊκού, με θέματα ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ :

 

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 166/9560/04.06.2020 Απόφασης Δημάρχου.

 

ΘΕΜΑ 2ο : Παραχώρηση χρήσης του υπ΄ αρ. 1 αναψυκτηρίου στην περιοχή «Ποταμός» Επανομής Δήμου στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΚΤΗ ΡΕΤΖΙΚΑ ΙΚΕ»

 

ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ειδών καθαριότητας - ευπρεπισμού και λοιπών αναλώσιμων για τις ανάγκες του Δήμου Θερμαϊκού και των νομικών του προσώπων, για τρία (3) έτη», έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ αριθμ. 04/2020 Μελέτης του Γραφείου Προμηθειών του Δήμου Θερμαϊκού και ορισμός τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας.

 

 

ΘΕΜΑ 4ο : Υποβολή καταστάσεων εισπράξεων – πληρωμών μηνός Μαρτίου 2020 του Δήμου.

 

ΘΕΜΑ 5ο : Υποβολή καταστάσεων εισπράξεων – πληρωμών μηνός Απριλίου 2020 του Δήμο.

 

ΘΕΜΑ 6ο : Εξέταση αίτησης για οικονομική ενίσχυση κατοίκου το Δήμου Θερμαϊκού και εξειδίκευση της πίστωσης.

ΘΕΜΑ 7ο : Ανάθεση σε δικηγόρο της σύνταξης γνωμοδότησης.

 

ΘΕΜΑ 8ο : Ανάθεση σε δικηγόρο της σύνταξης γνωμοδότησης.

 

 

 

ΘΕΜΑ 9ο : Ανάθεση σε δικηγόρο της σύνταξης γνωμοδότησης.

 

ΘΕΜΑ 10ο : Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 175/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία ανατέθηκε σε δικηγόρο ο χειρισμός της υπόθεσης ENERGA  και HELLAS POWER.

 

ΘΕΜΑ 11ο : Κατάρτιση σχεδίου 3ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2020. 

 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

Έκτακτα καιρικά φαινόμενα
πλανο εκτακτων αναγκων
Ενημέρωση για την λειτουργία των σχολείων
Γενική γραμματεία προστασίας
Δημόσια διαβούλευση
πυλη διαμεσολαβισης
Προυπολογισμός
Οικονομικά στοιχεία
Κοινωνικο συσσίτιο
Κοινωνικό παντοπωλείο
Κοινωνικό φαρμακείο
Κοινωνικό φροντιστήριο
Βοήθεια στο σπίτι
Ομάδα εθελοντών
κεντρο κοινοτητας
Δημοτική επιτροπή ισότητας των φύλων