ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
10/04/2020 ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΩ

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας την Μεγάλη Τρίτη, 14 Απριλίου 2020, και ώρα 10.00΄με δύο (2) θέματα στην ημερησία διάταξή της:
ΘΕΜΑ 1ο : Καθορισμός των όρων της διακήρυξης του διεθνούς ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της υπηρεσίας με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ», της με αριθμό 14/2019 Μελέτης της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης
ΘΕΜΑ 2ο : Εισήγηση για την πρόσληψη προσωπικού κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών (μέχρι 4 μήνες) για τις ανάγκες : α) της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος και β) της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

Έκτακτα καιρικά φαινόμενα
πλανο εκτακτων αναγκων
Ενημέρωση για την λειτουργία των σχολείων
Γενική γραμματεία προστασίας
Δημόσια διαβούλευση
πυλη διαμεσολαβισης
Προυπολογισμός
Οικονομικά στοιχεία
Κοινωνικο συσσίτιο
Κοινωνικό παντοπωλείο
Κοινωνικό φαρμακείο
Κοινωνικό φροντιστήριο
Βοήθεια στο σπίτι
Ομάδα εθελοντών
κεντρο κοινοτητας
Δημοτική επιτροπή ισότητας των φύλων