Πρόσκληση συμμετοχής στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης
09/10/2019 ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΩ

Κύριοι,

στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 76 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07.06.2010), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 78 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133/Α΄/19.07.2018), ο Δήμος Θερμαϊκού προκειμένου να συγκροτήσει τη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, καλεί όλους τους Φορείς του:

 • Τοπικούς, Εμπορικούς και Επαγγελματικούς Συλλόγους και Οργανώσεις
 • Επιστημονικούς Συλλόγους και Φορείς
 • Τοπικές Οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών
 • Εργαζομένους στο Δήμο και τα Νομικά του Πρόσωπα
 • Ενώσεις και Συλλόγους Γονέων
 • Αθλητικούς και Πολιτιστικούς Συλλόγους και Φορείς
 • Εθελοντικές Οργανώσεις και Κινήσεις Πολιτών
 • Οργανώσεις και Φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών
 • Εκπροσώπους των Τοπικών Συμβουλίων Νέων,

να εκφράσουν εγγράφως τη βούλησή τους να συμμετέχουν στην Επιτροπή και να δηλώσουν τους εκπροσώπους τους (έναν τακτικό και έναν αναπληρωτή, με τα στοιχεία επικοινωνίας τους).

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται και στους δημότες που είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Δήμου Θερμαϊκού. Όσοι από αυτούς ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης μπορούν να εγγραφούν με αίτησή τους στον ειδικό κατάλογο που τηρείται στον Δήμο, προκειμένου να οριστούν μετά από κλήρωση στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν τις δηλώσεις – αιτήσεις για τη συμμετοχή τους στην Επιτροπή το αργότερο μέχρι τις 29 Οκτωβρίου 2019:

 1. στο  δημοτικό κατάστημα του Δήμου Θερμαϊκού (Μ. Αλεξάνδρου 2), Γραφείο Πρωτοκόλλου,
 2. μέσω τηλεομοιοτυπίας (φαξ) στο τηλ.: 2392022368,
 3. μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης mayor@thermaikos.gr.

  

Ο Δήμαρχος Θερμαϊκού

  

Γεώργιος Τσαμασλής

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

Έκτακτα καιρικά φαινόμενα
πλανο εκτακτων αναγκων
Ενημέρωση για την λειτουργία των σχολείων
Γενική γραμματεία προστασίας
Δημόσια διαβούλευση
πυλη διαμεσολαβισης
Προυπολογισμός
Οικονομικά στοιχεία
Κοινωνικο συσσίτιο
Κοινωνικό παντοπωλείο
Κοινωνικό φαρμακείο
Κοινωνικό φροντιστήριο
Βοήθεια στο σπίτι
Ομάδα εθελοντών
κεντρο κοινοτητας
Δημοτική επιτροπή ισότητας των φύλων