ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
19/06/2020 ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΩ, ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ

ΣΥΓΚΛΗΣΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ  ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

 

την 23η Ιουνίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00΄ στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, επί της οδού Λογοθέτου 1, στους Νέους Επιβάτες του Δήμου Θερμαϊκού, με θέματα ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ :

 

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση πρακτικών αποσφράγισης φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, Τεχνικών και Οικονομικών προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων Δήμου Θερμικού για δύο έτη».  

 

ΘΕΜΑ 2ο : Παραχώρηση χρήσης του υπ’ αριθ. 3 αναψυκτηρίου, με εκμισθωτή την εταιρεία «ΤΟΝΕR HELLAS A.E» στην περιοχή «Ποταμός» Επανομής Δήμου Θερμαϊκού, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΚΟΚΟΖΗΣ-ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ-ΤΟΝΕΡ ΕΛΛΑΣ Ε.Ε.» και διακριτικό τίτλο «PROPELA»

 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

Έκτακτα καιρικά φαινόμενα
πλανο εκτακτων αναγκων
Ενημέρωση για την λειτουργία των σχολείων
Γενική γραμματεία προστασίας
Δημόσια διαβούλευση
πυλη διαμεσολαβισης
Προυπολογισμός
Οικονομικά στοιχεία
Κοινωνικο συσσίτιο
Κοινωνικό παντοπωλείο
Κοινωνικό φαρμακείο
Κοινωνικό φροντιστήριο
Βοήθεια στο σπίτι
Ομάδα εθελοντών
κεντρο κοινοτητας
Δημοτική επιτροπή ισότητας των φύλων