ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
24/07/2020 ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΩ
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
που θα γίνει την 28η Ιουλίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00΄στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, επί της οδού Λογοθέτου 1, στους Ν. Επιβάτες του Δήμου Θερμαϊκού, με θέματα ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ :
ΘΕΜΑ 1ο : Ανάθεση σε δικηγόρο της παράστασης και της κατάθεσης προτάσεων.
ΘΕΜΑ 2ο : Αποδοχή γνωμοδότησης Δικηγόρου.
ΘΕΜΑ 3ο : Αποδοχή γνωμοδότησης Δικηγόρου.
ΘΕΜΑ 4ο : Αποδοχή γνωμοδότησης Δικηγόρου.
ΘΕΜΑ 5ο : Ανάκλησης της υπ’ αριθ. 2020/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί «Ανάθεσης σε Δικηγόρο της σύνταξης γνωμοδότησης».
ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ της επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για το έργο «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων Δήμου Θερμαϊκού».
ΘΕΜΑ 7ο : Παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών εντός Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Περαίας για χρονικό διάστημα ενός χρόνου, του καταστήματος με επωνυμία «ΓΥΡΟΒΟΛΙΕΣ» του ΜΠΑΛΙΤΣΑ ΒΑΙΟΥ στη Κοινότητα Περαίας.
ΘΕΜΑ 8ο : Αποδοχή παραχώρησης χρήσης της βοηθητικής διάταξης «SEATRAC» για την πρόσβαση ΑΜΕΑ, από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στο Δήμο Θερμαϊκού.
ΘΕΜΑ 9ο : Ανάθεση σε δικηγόρο της παράστασης και της κατάθεσης προτάσεων.
ΘΕΜΑ 10ο : Ανάθεση σε δικηγόρο της παράστασης και της κατάθεσης υπομνήματος.
ΘΕΜΑ 11ο : Ανάθεση σε δικηγόρο της παράστασης και της κατάθεσης υπομνήματος.
ΘΕΜΑ 12ο : Ανάθεση σε δικηγόρο της άσκησης και συζήτησης αγωγής
ΘΕΜΑ 13ο : Ανάθεση σε δικαστικό επιμελητή επίδοσης εξώδικης απάντησης.
ΘΕΜΑ 14ο : Αποδοχή γνωμοδότησης Δικηγόρου.
ΘΕΜΑ 15ο : Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 44/2020 απόφασή της Οικονομικής Επιτροπής περί «ανάθεσης σε Δικηγόρο για παράσταση και κατάθεση προτάσεων»
ΘΕΜΑ 16ο : Κατάρτιση σχεδίου 4ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2020.
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΟΥΚΑΣ
 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

Έκτακτα καιρικά φαινόμενα
πλανο εκτακτων αναγκων
Ενημέρωση για την λειτουργία των σχολείων
Γενική γραμματεία προστασίας
Δημόσια διαβούλευση
πυλη διαμεσολαβισης
Προυπολογισμός
Οικονομικά στοιχεία
Κοινωνικο συσσίτιο
Κοινωνικό παντοπωλείο
Κοινωνικό φαρμακείο
Κοινωνικό φροντιστήριο
Βοήθεια στο σπίτι
Ομάδα εθελοντών
κεντρο κοινοτητας
Δημοτική επιτροπή ισότητας των φύλων