ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
13/03/2020 ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΩ

 

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Θερμαϊκού, θα πραγματοποιηθεί την 17η Μαρτίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30΄ στο Γραφείο Δημάρχου, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Θερμαϊκού, με θέματα ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΑ ΕΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση της σύναψης και της ανάθεσης δημόσιας σύμβασης για υπηρεσίες με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΚΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ», σύμφωνα με την με αριθμό 2/2020 Μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της.

ΘΕΜΑ 2ο : 1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.

ΘΕΜΑ 3ο : Αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων (αρθ. 221 Ν.4412/2016) έτους 2020 που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 447/2019 Α.Ο.Ε.

ΘΕΜΑ 4ο : Αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων (αρθ. 221 Ν.4412/2016) έτους 2020 που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 446/2019 Α.Ο.Ε.

ΘΕΜΑ 5ο, 6ο : Διαγραφή χρεών που αφορούν τέλη.

ΘΕΜΑ 7ο, 8ο, 9ο : Ανάθεση γνωμοδότησης σε δικηγόρο .

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

Έκτακτα καιρικά φαινόμενα
πλανο εκτακτων αναγκων
Ενημέρωση για την λειτουργία των σχολείων
Γενική γραμματεία προστασίας
Δημόσια διαβούλευση
πυλη διαμεσολαβισης
Προυπολογισμός
Οικονομικά στοιχεία
Κοινωνικο συσσίτιο
Κοινωνικό παντοπωλείο
Κοινωνικό φαρμακείο
Κοινωνικό φροντιστήριο
Βοήθεια στο σπίτι
Ομάδα εθελοντών
κεντρο κοινοτητας
Δημοτική επιτροπή ισότητας των φύλων