ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
22/05/2020 ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΩ, ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ

 

 

 

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Θερμαϊκού την 25η Μαΐου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00΄ στο Γραφείο Δημάρχου, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Θερμαϊκού, με θέματα ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ :

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση των όρων της διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διεθνούς διαγωνισμού για τη «Μίσθωση μηχανημάτων για τον αποχιονισμό οδικού δικτύου Δήμου Θερμαϊκού», σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 88/2019 Μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος, Τμήμα Περιβάλλοντος, Πολιτικής Προστασίας & Δημόσιας Υγείας.
ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση όρων διακήρυξης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διεθνή διαγωνισμού για την υλοποίηση της υπ' αριθμ. 3/2020 Μελέτης της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, με τίτλο : «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων έτους 2020».
ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης για τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση της εργασίας με τίτλο: «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ» (Αριθμ. Διακήρυξης 98/6074/6-4-2020).
ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση διενέργειας των υπηρεσιών, των τεχνικών προδιαγραφών, καθώς και καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής διαγωνισμού, των υπηρεσιών με τίτλο «Εργασίες ταφών – εκταφών στα κοιμητήρια του Δήμου Θερμαϊκού 2020-2023», προϋπολογισμού 262.260,00 €, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 15/2020 Τεχνική Έκθεση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος.
ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 143/8013/18.05.2020 Απόφασης Δημάρχου περί απευθείας ανάθεσης για την «προμήθεια plexiglass στα ΚΕΠ του Δήμου Θερμαϊκού, για την προστασία των εργαζομένων λόγω κορωνοϊού».
ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 63/2019 απόφασης του Δ.Σ. της ΔHKEΘ περί «Κατάρτισης & ψήφισης Ισολογισμού & Αποτελεσμάτων Χρήσης έτους 2018 της ΔΗΚΕΘ».
ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση των υπ’ αριθ. 64/2019 απόφασης του Δ.Σ. της ΔHKEΘ περί «Κατάρτισης Έκθεσης πεπραγμένων Χρήσης 2018 της ΔΗΚΕΘ».
ΘΕΜΑ 8ο : Ανάθεση σε δικηγόρο της παράστασης ενώπιον του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης (αφορά ποινική δίκη με κατηγορούμενη την κ. Χρυσούλα Καλαμπούκα).
ΘΕΜΑ 9ο : Καθορισμός μισθωτικού ανταλλάγματος παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού για την περίοδο 2020 έως και 2022.

 

 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

 

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΟΥΚΑΣ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

Έκτακτα καιρικά φαινόμενα
πλανο εκτακτων αναγκων
Ενημέρωση για την λειτουργία των σχολείων
Γενική γραμματεία προστασίας
Δημόσια διαβούλευση
πυλη διαμεσολαβισης
Προυπολογισμός
Οικονομικά στοιχεία
Κοινωνικο συσσίτιο
Κοινωνικό παντοπωλείο
Κοινωνικό φαρμακείο
Κοινωνικό φροντιστήριο
Βοήθεια στο σπίτι
Ομάδα εθελοντών
κεντρο κοινοτητας
Δημοτική επιτροπή ισότητας των φύλων