7η Συνεδρίαση Δ.Σ. 17-04-2019
12/04/2019 ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 134/2016 απόφασης του Δ.Σ. της ΔHKEΘ περί «Κατάρτισης και ψήφισης Ισολογισμού & Αποτελεσμάτων Χρήσης έτους 2015»

Εισηγήτρια : Πρόεδρος της ΔΗΚΕΘ - κ. Κυριακή Καζουλίδη.

ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 135/2016 απόφασης του Δ.Σ. της ΔHKEΘ περί «Κατάρτισης Έκθεσης πεπραγμένων Χρήσης 2015».

Εισηγήτρια : Πρόεδρος της ΔΗΚΕΘ - κ. Κυριακή Καζουλίδη.

ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 140/2017 απόφασης του Δ.Σ. της ΔHKEΘ περί «Κατάρτισης και ψήφισης Ισολογισμού & Αποτελεσμάτων Χρήσης έτους 2016»

Εισηγήτρια : Πρόεδρος της ΔΗΚΕΘ - κ. Κυριακή Καζουλίδη.

ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 141/2016 απόφασης του Δ.Σ. της ΔHKEΘ περί «Κατάρτισης Έκθεσης πεπραγμένων Χρήσης 2016».

Εισηγήτρια : Πρόεδρος της ΔΗΚΕΘ - κ. Κυριακή Καζουλίδη.

ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 145/2018 απόφασης του Δ.Σ. της ΔHKEΘ περί «Κατάρτισης και ψήφισης Ισολογισμού & Αποτελεσμάτων Χρήσης έτους 2017».

Εισηγήτρια : Πρόεδρος της ΔΗΚΕΘ - κ. Κυριακή Καζουλίδη.

ΘΕΜΑ 6ο :      Έγκριση της υπ’ αριθ. 146/2016 απόφασης του Δ.Σ. της ΔHKEΘ περί «Κατάρτισης Έκθεσης πεπραγμένων Χρήσης 2017».

Εισηγήτρια : Πρόεδρος της ΔΗΚΕΘ - κ. Κυριακή Καζουλίδη.

 ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 17/2019 απόφασης του Δ.Σ. της ΔHKEΘ περί «Τροποποίησης Ετήσιου Προγράμματος Δράσης, Προϋπολογισμού και Πίνακα Στοχοθεσίας έτους 2019».

Εισηγήτρια : Πρόεδρος της ΔΗΚΕΘ - κ. Κυριακή Καζουλίδη.

ΘΕΜΑ 8ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 19/2019 απόφασης του Δ.Σ. της ΔHKEΘ περί «Κατάρτισης και ψήφισης Κανονισμού Λειτουργίας ΚΔΑΠ-ΜΕΑ ΚΕΡΑΣΙΑΣ».

Εισηγήτρια : Πρόεδρος της ΔΗΚΕΘ - κ. Κυριακή Καζουλίδη.

ΘΕΜΑ 9ο : Υποβολή αιτημάτων πρόσληψης μόνιμού προσωπικού στο Υπουργείο Εσωτερικών, για την κάλυψη θέσεων του Προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι».

Εισηγητής : Γενικός Γραμματέας κ. Τριαντάφυλλος Τζιούμης.

ΘΕΜΑ 10ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 117/2019 απόφασης της Οικονομικής επιτροπής περί «έγκρισης εξώδικού συμβιβασμού για αποζημίωση ρυμοτομούμενων τμημάτων στα Ο.Τ. Γ34 και Γ35 του ρυμοτομικού σχεδίου Επανομής».

Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Αικατερίνη Χατζηχριστοφή.

ΘΕΜΑ 11ο :  Έγκριση της υπ’ αριθ. 118/2019 απόφασης της Οικονομικής επιτροπής περί «έγκρισης εξώδικού συμβιβασμού για αποζημίωση συνολικής ρυμοτομούμενης έκτασης 469,55 τ.μ. που βρίσκεται στο πρόσωπο του Ο.Τ. Γ101 του ρυμοτομικού σχεδίου Ν. Μηχανιώνας».

Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Αικατερίνη Χατζηχριστοφή.

ΘΕΜΑ 12ο : Δωρεάν παραχώρηση χρήσης της αίθουσας του πρώην Δημοτικού Συμβουλίου Μηχανιώνας που βρίσκεται στην  Καψαλάκειο Πολιτιστική Στέγη, για την διεξαγωγή - ενημέρωσης τρίτεκνων πολυμελών οικογενειών του Δήμου».

Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Αικατερίνη Χατζηχριστοφή.

ΘΕΜΑ 13ο : Εκμίσθωση Δημοτικού Θεάτρου Επανομής στο «Θέατρο Σκιών & Μαριονέτας» του κ. Αθανασίου Ανάργυρου.

Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Αικατερίνη Χατζηχριστοφή.

ΘΕΜΑ 14ο : Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και οριστικής Παραλαβής του έργου  «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Ν. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ». 

Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.

ΘΕΜΑ 15ο : Έγκριση Παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου  «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ».

Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.

ΘΕΜΑ 16ο : Έγκριση ή μη πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης – κ. Θρασύβουλος Παζαρόπουλος.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

Έκτακτα καιρικά φαινόμενα
πλανο εκτακτων αναγκων
Ενημέρωση για την λειτουργία των σχολείων
Γενική γραμματεία προστασίας
Δημόσια διαβούλευση
πυλη διαμεσολαβισης
Προυπολογισμός
Οικονομικά στοιχεία
Κοινωνικο συσσίτιο
Κοινωνικό παντοπωλείο
Κοινωνικό φαρμακείο
Κοινωνικό φροντιστήριο
Βοήθεια στο σπίτι
Ομάδα εθελοντών
κεντρο κοινοτητας
Δημοτική επιτροπή ισότητας των φύλων