ΘΕΜΑ: Καθορισμός της διαδικασίας χορήγησης επιδόματος γέννησης σύμφωνα με την ΚΥΑ με αριθμ. Δ11 οικ. 8523/236/18-2-2020 (ΦΕΚ 490 Β’)
03/03/2020 ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 

Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θερμαϊκού ενημερώνει τους πολίτες του Δήμου ότι έχει ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αίτησης του επιδόματος γέννησης.

Το επίδομα χορηγείται για παιδιά που γεννιούνται στην Ελλάδα, από την 1η Ιανουαρίου 2020, εφόσον το πρόσωπο που ασκεί την επιμέλειά τους, διαμένει νόμιμα και μόνιμα στην Ελληνική επικράτεια. Σε περίπτωση που εκκρεμεί ενώπιον δικαστηρίου η ανάθεση της επιμέλειας του παιδιού, το επίδομα δεν χορηγείται πριν την έκδοση σχετικής απόφασης.

Δικαιούχος του επιδόματος είναι η διαμένουσα νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα, μητέρα του παιδιού που έχει την ιδιότητα του:

α) Έλληνα πολίτη,

β) ομογενούς αλλοδαπού που διαθέτει Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς,

γ) πολίτη κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

δ) πολίτη κράτους που ανήκει στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, ή πολίτη της Ελβετικής Συνομοσπονδίας,

ε) πολίτη τρίτης χώρας, ο οποίος διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα τα τελευταία δώδεκα (12) έτη πριν από το έτος γέννησης του παιδιού. Κατ’ εξαίρεση, για παιδιά που γεννιούνται στην Ελλάδα κατά τα έτη 2020, 2021, 2022 και 2023 το επίδομα χορηγείται εφόσον η μητέρα τους, ως πολίτης τρίτης χώρας της παρούσας περίπτωσης, διαμένει μόνιμα στην Ελληνική Επικράτεια από το έτος 2012 και μετά.

 

Προσοχή!!! Για τις γεννήσεις, ως προς τις οποίες ελέγχεται η δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2018, οι δικαιούχοι, οι οποίοι δεν είχαν υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας του εισοδήματός τους για το ανωτέρω φορολογικό έτος, δύνανται από 18-2-2020 και μέχρι την υποβολή της αίτησης για τη χορήγηση του επιδόματος, να υποβάλουν δήλωση φορολογίας του εισοδήματός τους για το φορολογικό έτος 2018.   

 

Το ποσό του επιδόματος, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, ανέρχεται σε 2.000 ευρώ και δίνεται σε δύο ισόποσες δόσεις των 1.000 ευρώ, η πρώτη την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα που έπεται του μήνα της έγκρισης και η δεύτερη  την τελευταία εργάσιμη ημέρα του πέμπτου μήνα μετά το μήνα γέννησης του παιδιού.

Η αίτηση υποβάλλεται εντός προθεσμίας τριών μηνών από τη γέννηση του παιδιού.

Ειδικά  για παιδιά  που γεννήθηκαν από 1-1-2020 μέχρι 18-2-2020 η αίτηση   υποβάλλεται εντός τριών μηνών από την 18-2-2020.

 

Η ηλεκτρονική αίτηση στην εφαρμογή Επιδόματος Γέννησης Τέκνου του ΟΠΕΚΑ (https://www.epidomagennisis.gr/) υποβάλλεται με τη χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης του αιτούντος στο πληροφοριακό σύστημα TAXISnet της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), δύναται δε να υποβληθεί και μέσω εξουσιοδοτημένου χρήστη Κέντρου Κοινότητας. Με την υποβολή της αίτησης δηλώνεται απαραιτήτως ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) του γεννηθέντος παιδιού, η διεύθυνση κατοικίας του αιτούντος, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ο αριθμός του κινητού τηλεφώνου του, καθώς και ο ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού πιστωτικού ιδρύματος που λειτουργεί στην Ελλάδα, δικαιούχος ή συνδικαιούχος του οποίου είναι ο αιτών.

 

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θερμαϊκού

Ανθέων 47, Περαία, Τ.Κ. 57019

Τηλ: 2392025887

E-mail: kkthermaikos@gmail.com

 

 

 

Για το Γραφείο Τύπου,

Κων/να Τάπρα,

ΔΕ Δημοσιογράφων

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

Έκτακτα καιρικά φαινόμενα
πλανο εκτακτων αναγκων
Ενημέρωση για την λειτουργία των σχολείων
Γενική γραμματεία προστασίας
Δημόσια διαβούλευση
πυλη διαμεσολαβισης
Προυπολογισμός
Οικονομικά στοιχεία
Κοινωνικο συσσίτιο
Κοινωνικό παντοπωλείο
Κοινωνικό φαρμακείο
Κοινωνικό φροντιστήριο
Βοήθεια στο σπίτι
Ομάδα εθελοντών
κεντρο κοινοτητας
Δημοτική επιτροπή ισότητας των φύλων