Σάββατο 30-09-23
ΆρθραΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

Δήμος Θερμαϊκού

Δημόσια πρόσκληση-ανακοίνωση 

Για τις Ευάλωτες Ομάδες πολιτών, εφόσον ληφθεί απόφαση εφαρμογής του μέτρου της οργανωμένης προληπτικής απομάκρυνσης πολιτών στο πλαίσιο αντιμετώπισης έκτακτών αναγκών (π.χ. σεισμός, πυρκαγιά,  κλπ), ο Δήμος θα πρέπει να μεριμνά για την έγκαιρη σχετική ενημέρωσή τους ή των προσωπικών βοηθών τους ή των άμεσα συγγενικών τους προσώπων.

Για την υλοποίηση της ανωτέρω δράσης σε επίπεδο Δήμου, παρακαλούνται τα άτομα που ανήκουν σε αυτές τις Ευάλωτες Ομάδες (ΑμεΑ με μόνιμη παροχή οξυγόνου, με τετραπληγία, με κατάγματα σπονδυλικής στήλης, με κατάγματα ισχίου) ή οι προσωπικοί βοηθοί τους, ή τα άμεσα συγγενικά τους πρόσωπα, εφόσον το επιθυμούν, να παρέχουν στοιχεία με την συμπλήρωση του Έντυπου Συγκατάθεσης, το   οποίο επισυνάπτεται.

Σημείωση. Τα στοιχεία αυτά,  για λόγους προστασίας των προσωπικών τους δεδομένων σε καμία περίπτωση δεν θα δημοσιεύονται, αλλά θα καταγραφούν σε ένα μητρώο για την έγκαιρη ενημέρωση και ειδοποίηση τους από τις δημοτικές αρχές σε περίπτωση εφαρμογής του μέτρου της οργανωμένης προληπτικής απομάκρυνσης πολιτών στην περιοχή που διαβιούν.

Το ανωτέρω μητρώο, θα τεθεί ως Παράρτημα στα Ειδικά Σχέδια Οργανωμένης Προληπτικής Απομάκρυνσης Πολιτών, που υποχρεούνται να συντάσσουν οι Δήμοι και οι Περιφέρειες με τη συνδρομή των κατά τόπους αρμόδιων Αστυνομικών, Πυροσβεστικών, Υγειονομικών και Λιμενικών Αρχών (παρ.4, άρθ. 23, Ν.4662/2020).

Υπεύθυνη Δήλωση συγκατάθεσης να αποσταλεί στο Γραφείο Πολιτικής Προστασίας  με e-mail: polpro@thermaikos.gr

Συγκατάθεση δημοτών για Ειδικό Μητρώο

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ