Δευτέρα, 19 Απριλίου

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ– ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 23923 30045 από 8πμ. – 2μμ.

Άρθρα ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Ανακοίνωση κλήρωσης μελών για την συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας συνοπτικών Διαγωνισμών έργων προϋπολογισμού...

Ανακοίνωση κλήρωσης μελών για την συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας συνοπτικών Διαγωνισμών έργων προϋπολογισμού μελέτης έως 60.000,00€ (πλέον Φ.Π.Α 24%), σύμφωνα με την παρ.8. άρθρου 221 Ν.4412/2016

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

«Ήρωες 21 σε Δράση» Μάρτιος – Απρίλιος, 2021 – Ευχαριστήριο

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας και την συμμετοχή σας στην πρώτη διαδικτυακή δράση «Ήρωες 21 σε Δράση» του Δήμου Θερμαϊκού, η οποία ολοκληρώθηκε...

«Ήρωες 21 σε Δράση»

15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 «Ήρωες 21 σε Δράση»  Ευχαριστούμε πολύ για τα έργα: Λάζαρος, 11 ετών, Περαία Τίτλος έργου: «Εκεί στον άλλο κόσμο που είναι ο Ανδρέας Μιαούλης, το βλέμμα...