Κυριακή 25-09-22
ΆρθραΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 12838/20-07-2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ...

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 12838/20-07-2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ