Δευτέρα 4-07-22
ΆρθραΑποφάσεις Δημοτικής Κοινότητας Νέων Επιβατών 2020Αριθ.Αποφ 1/2020 ΙΑΝ. ΑΛΑΤΖΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΗ ΣΠΙΤΙΟΥ

Αριθ.Αποφ 1/2020 ΙΑΝ. ΑΛΑΤΖΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΗ ΣΠΙΤΙΟΥ

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ