Δευτέρα 4-07-22
ΆρθραΑποφάσεις Δημοτικής Κοινότητας Νέων Επιβατών 2020Αριθ.Αποφ 6/2020 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ

Αριθ.Αποφ 6/2020 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ