Τρίτη 26-09-23
ΆρθραΑποφάσεις Δημοτικής Κοινότητας Νέων Επιβατών 2023Λήψη απόφασης για τα τμήματα αιγιαλού που δύνανται να παραχωρηθούν κατόπιν δημοπρασίας...

Λήψη απόφασης για τα τμήματα αιγιαλού που δύνανται να παραχωρηθούν κατόπιν δημοπρασίας (γνωμοδοτικού χαρακτήρα).

3

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ