Δευτέρα, 14 Ιουνίου

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ– ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 23923 30045 από 8πμ. – 2μμ.

Άρθρα ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ 2014

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ 2014

Προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα του δήμου Θερμαϊκού

Προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα του δήμου Θερμαϊκού

“Επισκευή – συντήρηση οχημάτων και προμήθεια ανταλλακτικών”

"Επισκευή - συντήρηση οχημάτων και προμήθεια ανταλλακτικών"

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο: “Ψηφιακές υπηρεσίες διάθεσης δημοσίων δεδομένων γεωπληροφοριακού συστήματος δήμου Θερμαϊκού”

Μελέτη GIS Α Διακήρυξη GIS Β-Γ Περίληψη Διακήρυξης GIS α. Διευκρινίσεις επί της προκήρυξης (21/03/2014) β. Διευκρινίσεις επί της προκήρυξης

Ασφαλιστική κάλυψη των μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Θερμαϊκού

Ασφαλιστική κάλυψη των μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Θερμαϊκού

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΔΑΠ – ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ. ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ (ΚΔΑΠ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ. ΕΝΑΡΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΔΑΠ ΤΟΥ ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ. ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ-ΚΔΑΠ ΔΗΠΠΑΚΥΘ 2021 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ

ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΔΑΠ – ΔΗΚΕΘ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ (ΚΔΑΠ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ. ΕΝΑΡΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΔΑΠ ΤΗΣ ΔΗΚΕΘ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ-ΚΔΑΠ ΔΗΚΕΘ 2021 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ

Εθελοντικός Καθαρισμός Ακτής Νο6+ Νο7

Εθελοντικός Καθαρισμός Ακτής Νο6+ Νο7 ΠΕΡΑΙΑ - Ν.ΕΠΙΒΑΤΕΣ - ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ, Δήμου Θερμαϊκού Αντιδημαρχία Τουρισμού Αθλητισμού Πολιτισμού Εθελοντισμού Δήμου Θερμαϊκού ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ. - Ευρωπαϊκές Ημέρες Θάλασσας στο Δήμο...