Κυριακή, 13 Ιουνίου

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ– ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 23923 30045 από 8πμ. – 2μμ.

Άρθρα ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ 2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ 2018

Κατασκευή δικτύου ομβρίων Δ.Ε. Θερμαϊκού

Περίληψη διακήρυξης Διακήρυξη Ειδική συγγραφή Προμέτρηση Προϋπολογισμός ΤΕΥΔ Τεχνική έκθεση Τιμολόγιο μελέτης

Ανάρτηση συνοπτικού διαγωνισμού εργασίες κλαδέματος δένδρων

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού εργασίες κλαδέματος δένδρων Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού εργασίες κλαδέματος δένδρων Έντυπο οικονομικής προσφοράς Μελέτη εργασίες κλαδέματος δένδρων ΤΕΥΔ - συνοπτικός διαγωνισμούς 14-06-2018 Καθορισμός νέας καταληκτικής ημερομηνίας...

Συνοπτικός Διαγωνισμός Έργου “Κατασκευή μεταλλικού στεγάστρου στο Δημοτικό Σχολείο Ν. Επιβατών” στις 15-05-2018

Σχέδιο στεγάστρου διαπολιτισμικό Διακήρυξη Περίληψη 7ΤΨΨΩΡ2-ΗΡΔ Προϋπολογισμός στεγάστρου ΤΕΥΔ Τεχνική περιγραφή - Προϋπολογισμός- Τιμολόγιο

Επαναληπτικός διαγωνισμός εκμίσθωσης αγροτεμαχίου Μεσημερίου με αρ. 321

Διακήρυξη δημοπρασίας Αγροτ.321 Μεσημερίου Επαναληπτικό - Απόφαση Δημάρχου

Επαναληπτικός διαγωνισμός εκμίσθωσης αγροτεμαχίου Μεσημερίου με αρ. 751α

Διακήρυξη δημοπρασίας Αγροτ.751α Μεσημερίου Επαναληπτικός - Απόφαση Δημάρχου

Συνοπτικός διαγωνισμός για υπηρεσία ναυαγοσωστικής κάλυψης Δήμου Θερμαϊκού

Διακήρυξη ναυαγοσωστική κάλυψη Μελέτη 2018 ναυαγοσωστική κάλυψη Περίληψη διακήρυξης ναυαγοσώστες ΤΕΥΔ-συνοπτικος διαγωνισμός ναυαγοσωστική κάλυψη Έντυπο οικονομικής προσφοράς

Προμήθεια ενός (1) πιεστικού συγκροτήματος και δυο (2) δεξαμενών νερού

Διακήρυξη προμήθειας πιεστικού Περίληψη διακήρυξης πιεστικό Έντυπο οικονομικής προσφοράς Έντυπο ΤΕΥΔ πιεστικό Μελέτη πιεστικού συγκροτήματος

Ανοικτός διεθνής διαγωνισμός για υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής οχημάτων του Δ. Θερμαϊκού για ένα έτος

Τροποποίηση μελέτης συνεργειών Διακήρυξη με ΚΗΜΔΗΣ συνεργειών Έντυπο οικονομικής προσφοράς ΕΕΕΠ

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΔΑΠ – ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ. ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ (ΚΔΑΠ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ. ΕΝΑΡΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΔΑΠ ΤΟΥ ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ. ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ-ΚΔΑΠ ΔΗΠΠΑΚΥΘ 2021 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ

ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΔΑΠ – ΔΗΚΕΘ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ (ΚΔΑΠ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ. ΕΝΑΡΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΔΑΠ ΤΗΣ ΔΗΚΕΘ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ-ΚΔΑΠ ΔΗΚΕΘ 2021 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ

Εθελοντικός Καθαρισμός Ακτής Νο6+ Νο7

Εθελοντικός Καθαρισμός Ακτής Νο6+ Νο7 ΠΕΡΑΙΑ - Ν.ΕΠΙΒΑΤΕΣ - ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ, Δήμου Θερμαϊκού Αντιδημαρχία Τουρισμού Αθλητισμού Πολιτισμού Εθελοντισμού Δήμου Θερμαϊκού ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ. - Ευρωπαϊκές Ημέρες Θάλασσας στο Δήμο...