Τετάρτη 7-06-23
ΆρθραΝέα/ΑνακοινώσειςΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 10ου Δ.Σ. - ΕΙΔΙΚΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 10ου Δ.Σ. – ΕΙΔΙΚΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Περαία,   24.02.2023
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ                                             Αριθ. Πρωτ.: – 3.813
Δ/ΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ :ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ &
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ

 

Προς :

 1. κ. Γεώργιο Τσαμασλή
  Δήμαρχο Δήμου Θερμαϊκού
 2. κ.κ. Αντιδημάρχους Δήμου Θερμαϊκού
 3. κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Θερμαϊκού
 4. κ. Γενικό  Γραμματέα Δήμου Θερμαϊκού
 5. κ.κ. Προέδρους ν Κοινοτήτων Δήμου Θερμαϊκού
 6. Ειδικούς Συνεργάτες
 7. Φορείς του Δήμου

                                               

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

 

Καλείται ο/η κ. …………………………………………………………………, σύμφωνα με τις  διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 και τις διατάξεις του άρθρου 217 του Ν. 3463/2006 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, να προσέλθει σε Ειδική Δημόσια Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θερμαϊκού, την 15η του μηνός Μαρτίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00΄, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος που βρίσκεται επί της οδού Λογοθέτου 1, στους Νέους Επιβάτες, με το παρακάτω μονό θέμα Ημερήσιας Διάταξης .

 

ΘΕΜΑ : Απολογισμός των πεπραγμένων της δημοτικής αρχής. 

 

 

                                                             Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

  

                                                                         Δημήτριος Πασχαλιάς

 

Κοινοποίηση :

 • Βουλευτές Β΄ Θεσσαλονίκης
 • Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας.
 • Φορείς Δήμου Θερμαϊκού.

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ