Παρασκευή 2-06-23
ΆρθραΝέα/ΑνακοινώσειςΠρόσκληση Δ.Σ. 1ου 11-01-2023

Πρόσκληση Δ.Σ. 1ου 11-01-2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ                                                  Περαία,   05.01.2023
Δ/ΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                         Αριθ. Πρωτ.: – 249 –
ΤΜΗΜΑ :ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ &
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ

 

Προς :
1. κ. Γεώργιο Τσαμασλή
Δήμαρχο Δήμου Θερμαϊκού
2. κ.κ. Αντιδημάρχους Δήμου Θερμαϊκού
3. κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Θερμαϊκού
4. κ. Γενικό Γραμματέα Δήμου Θερμαϊκού
5. κ.κ. Προέδρους Κοινοτήτων του   Δήμου Θερμαϊκού
6. κ.κ. Ειδικούς Συμβούλους


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
1ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ

Καλείται ο κ. …………………………………………………………………, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 63, 65 και 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, να συμμετέχει στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θερμαϊκού, την 11η του μηνός Ιανουαρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00΄,  στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου επί της οδού Λογοθέτου 1 στους Νέους Επιβάτες για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, με θέματα Ημερήσιας Διάταξης :

  • Ανακοινώσεις Προέδρου
  • Ανακοινώσεις Δημάρχου
  • Ανακοινώσεις των επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων
  • Ερωτήσεις
  • Απαντήσεις

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο :  Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2023.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών – κ. Χρήστος Βογιατζής.

          

ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 4/2022 Απόφασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

     

ΘΕΜΑ 3ο : Δωρεάν παραχώρηση χρήσης αίθουσας της Καψαλακείου Πολιτιστικής Στέγης στον Λαογραφικό Χορευτικό Σύλλογο «Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ».

Εισηγητής :    Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

 

ΘΕΜΑ 4οΧορήγηση Έγκρισης εισόδου – εξόδου οχημάτων του υπ΄αρ. 2950 αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Επανομής,  του Δήμου Θερμαϊκού

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών – κ. Χρήστος Βογιατζής.

 

ΘΕΜΑ 5οΈγκριση άδειας σε Δημοτική Σύμβουλο από τις υποχρεώσεις της, λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων της.( άρθρο 68 του Ν. 3852/2010).

Εισηγητής : Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου – κ. Δημήτριος Πασχαλιάς.

 

ΘΕΜΑ 6ο :  Υποβολής γνωμής Δημοτικού Συμβουλίου επί αντικειμενικών αξιών ακινήτων.    

Εισηγητής :    Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

  

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΙΑΣ

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ