Παρασκευή 2-06-23
ΆρθραΝΕΑ33η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 26-07-2022

33η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 26-07-2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Περαία,22.07.2022
ΔΗΜΟΣ  ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ                                                    Αριθ. Πρωτ. : -12.986-
Δ/ΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ :ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ  ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

 

Καλείται ο/η κ. …………………………………………………………………, σύμφωνα με τις  διατάξεις των άρθρων65, 67 και 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύον, να συμμετέχει, στη τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Θερμαϊκού, που θα γίνει την 26η Ιουλίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00΄στο Γραφείο Δημάρχου, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Θερμαϊκού, επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου 2, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:


ΘΕΜΑ 1ο: Τροποποίηση συναφθείσας σύμβασης.

            Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας

 *Παρατηρήσεις:………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..

 Ψηφοφορία:   ………Υπέρ    ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 2ο : Aνάθεση σε δικηγόρο της συντάξεως γνωμοδοτήσεως.

            Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας

 *Παρατηρήσεις:………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..

 Ψηφοφορία:   ………Υπέρ    ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 3ο : Αποδοχή δωρεάν παραχώρηση χρήσης μηχανημάτων έργου, ενός Εκσκαφέα- Φορτωτή και ενός αποφρακτικού μηχανήματος από τη ΔΕΥΑΘ.

            Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας

*Παρατηρήσεις:……………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………..

Ψηφοφορία:   ………Υπέρ    ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση αποδοχής δωρεάς από την Δ. ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε. προς το Κοινωνικό Παντοπωλείο – Παροχή Συσσιτίου του  Δήμου Θερμαϊκού.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκα

*Παρατηρήσεις:……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………..

Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 5ο : Διαγραφή ανείσπρακτων προστίμων Πολεοδομίας.

            Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας

*Παρατηρήσεις:………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..

Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 37/2022 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΗΚΕΘ που αφορά «Κατάρτιση και ψήφιση Ισολογισμού & Αποτελεσμάτων Χρήσης έτους 2020 της ΔΗΚΕΘ»

            Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας

*Παρατηρήσεις:………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..

Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. 38/2022 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΗΚΕΘ που αφορά «Κατάρτιση Έκθεσης πεπραγμένων Χρήσης 2020 της ΔΗΚΕΘ».

            Εισηγητής :Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας

*Παρατηρήσεις:………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..

Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 8ο : Υποβολή καταστάσεων εισπράξεων – πληρωμών μηνός Ιουνίου 2022 του Δήμου.

            Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας

*Παρατηρήσεις:………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..

Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 9ο : Εισήγηση προς την Οικονομική προκειμένου να εκδοθεί απόφαση επί

αιτήσεως για πρακτική άσκηση  καταρτιζόμενης ΙΕΚ

            Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας

*Παρατηρήσεις:………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..

Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 10ο : Aνάθεση σε δικηγόρο της συντάξεως γνωμοδοτήσεως.

            Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας

*Παρατηρήσεις:………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..

Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 11ο : Aνάθεση σε δικηγόρο της συντάξεως εισηγήσεως – γνωμοδοτήσεως.

            Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας

*Παρατηρήσεις:………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..

Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 12ο : Aνάθεση σε δικηγόρο της συντάξεως εξωδίκου δηλώσεως – απαντήσεως.

            Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας

*Παρατηρήσεις:………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..

Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 13ο : Ορισμός  δικαστικού επιμελητή.

            Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας

*Παρατηρήσεις:………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..

Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 


                                                                                            O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                                                                        ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΟΥΚΑΣ

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ