Κυριακή, 13 Ιουνίου

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ– ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 23923 30045 από 8πμ. – 2μμ.

Άρθρα ΝΕΑ ΥΠΕΡΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ

ΥΠΕΡΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
 
Γίνεται γνωστό ότι, λόγω υπερπληρότητας των κοιμητηρίων τουΔήμου μας,
 
1.    Όσοι έχουν ενταφιασμένους οικείους μέχρι το έτος 2001, θα πρέπει να φροντίσουν άμεσα για την εκταφή τους.
 
Σε αντίθετη περίπτωση, η αρμόδια Υπηρεσία θα προβεί στην εκταφή τους, άνευ προειδοποίησης.
 
Για θέματα ενταφιασμών και εκταφών οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει προηγουμένως να επικοινωνούν με τους κάτωθι υπεύθυνους:
Κοιμητήρια Περαίας: Κος Θεόδωρος Προβατάρης, τηλ.: 6945741211.
Κοιμητήρια Νέων Επιβατών & Αγίας Τριάδας: Κος Στέφανος Χαραλαμπίδης, τηλ.: 6946118835.
 
2.    Εφεξής, δεν θα ενταφιάζονται άτομα, τα οποία δεν είναι εγγεγραμμένα στα Δημοτολόγια του Δήμου Θερμαϊκού.
 
 

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΔΑΠ – ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ. ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ (ΚΔΑΠ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ. ΕΝΑΡΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΔΑΠ ΤΟΥ ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ. ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ-ΚΔΑΠ ΔΗΠΠΑΚΥΘ 2021 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ

ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΔΑΠ – ΔΗΚΕΘ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ (ΚΔΑΠ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ. ΕΝΑΡΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΔΑΠ ΤΗΣ ΔΗΚΕΘ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ-ΚΔΑΠ ΔΗΚΕΘ 2021 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ

Εθελοντικός Καθαρισμός Ακτής Νο6+ Νο7

Εθελοντικός Καθαρισμός Ακτής Νο6+ Νο7 ΠΕΡΑΙΑ - Ν.ΕΠΙΒΑΤΕΣ - ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ, Δήμου Θερμαϊκού Αντιδημαρχία Τουρισμού Αθλητισμού Πολιτισμού Εθελοντισμού Δήμου Θερμαϊκού ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ. - Ευρωπαϊκές Ημέρες Θάλασσας στο Δήμο...