Δευτέρα, 14 Ιουνίου

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ– ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 23923 30045 από 8πμ. – 2μμ.

Άρθρα ΝΕΑ Χαιρετισμός Δημάρχου σε ημερίδα για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα

Χαιρετισμός Δημάρχου σε ημερίδα για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα

Η γυναίκα προσφέρει στην κοινωνία το ουσιαστικότερο στοιχείο της. Την ύπαρξή της, την ανανέωσή της, τη συνέχειά της.

Η νέα πραγματικότητα αμφισβητεί αυτά που θεωρούσαμε αυτονόητα. Επιτάσσει να επαναξιολογήσουμε νοοτροπίες.

Είναι, πλέον, κοινή πεποίθηση ότι η μεγιστοποίηση της οικονομικής ανάπτυξης απαιτεί τη συνεισφορά των γυναικών.

Οι γυναίκες κατευθύνονται περισσότερο στην «επιχειρηματικότητα ανάγκης» παρά στην «επιχειρηματικότητα ευκαιρίας», ενώ παράλληλα όλες οι έρευνες δείχνουν ότι οι επιχειρήσεις τους είναι μακροβιότερες από τις αντίστοιχες των ανδρών.

Οι προοπτικές είναι καλές και αναγνωρίζεται από όλους ο ρόλος της γυναικείας επιχειρηματικότητας στην κοινωνία και στην οικονομία, την αυξημένη συμμετοχή των γυναικείων επιχειρήσεων τόσο στην εθνική οικονομία όσο και στο διεθνές εμπόριο και στην παγκόσμια οικονομία.

Οι διαδικασίες, τα προγράμματα, τα σχέδια, οι στόχοι, ο τρόπος προσέγγισης και επίτευξής τους, η επιχειρηματική ηθική, η κοινωνική ευθύνη, η στρατηγική, διαμορφώνουν το σύγχρονο πλαίσιο αρχών του «επιχειρείν».

Οι σύγχρονες επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο παγκοσμιοποιημένο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον.

Η εφαρμογή καινοτόμων συστημάτων οργάνωσης απαιτεί στελέχη με διευρυμένους ορίζοντες και δεκτικά στις ραγδαίες και επαναστατικές μεταβολές.

Όσοι λαμβάνουν αποφάσεις, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα, πρέπει να στοχεύουν στην εξασφάλιση του κατάλληλου εργατικού δυναμικού, στην αναδιάρθρωση και τον εκσυγχρονισμό της λειτουργικής δομής των επιχειρήσεων και στην κατανόηση των αλλαγών που συντελούνται.

Για να πετύχει μια οικονομία και ταυτόχρονα μια κοινωνία το μετασχηματισμό της υπάρχουν πολλές προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν.

Η ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας, ο διεθνής προσανατολισμός, η εξωστρέφεια της οικονομίας στο σύνολό της, η εκπαίδευση, οι επενδύσεις στην έρευνα και την καινοτομία, η ενέργεια και προστασία του περιβάλλοντος είναι και πρέπει να είναι ζητήματα υψηλής προτεραιότητας.

Θα πρέπει λοιπόν και εκτιμώ ότι θα γίνει πράξη σε αυτή την ημερίδα, να ανιχνευθούν και να υλοποιηθούν οι κατάλληλες μέθοδοι και οι τρόποι εκείνοι που θα βοηθήσουν πραγματικά και ουσιαστικά τη σύγχρονη γυναίκα να αναπτύξει επιχειρηματική δράση.

Δεν θα πρέπει να παραβλέψουμε πως η χρήση της τεχνολογίας πληροφορικής είναι κρίσιμης σημασίας.

Η τεχνολογία πληροφορικής επηρεάζει και επηρεάζεται από πολλούς κοινωνικούς παράγοντες.

Είναι γνωστό σε όλους μας το ότι η εφαρμογή της τεχνολογίας πληροφορικής μπορεί να διαφοροποιήσει την ροή πληροφοριών σε μια επιχείρηση και να δώσει άλλες δυνατότητες στην βελτίωση της εικόνας της.

Αγαπητές κυρίες των επιχειρήσεων,

Οι επιχειρήσεις πλέον πρέπει να εμπνέουν όλο και μεγαλύτερη εμπιστοσύνη, να προβάλλουν διαρκώς καινοτόμες υπηρεσίες φιλικές σε όλο και περισσότερους καταναλωτές.

Η σύγχρονη γυναίκα επιχειρηματίας θα πρέπει να ενδυναμώσει την επιχειρηματική εικόνα της επιχείρησης σε τοπικό και εθνικό επίπεδο καθώς και στο εξωτερικό και στο εσωτερικό της κοινό, ενισχύοντας και την κοινωνική της παρουσία.

Εύχομαι κάθε επιτυχία στις εργασίες της ημερίδας αυτής και καλά αποτελέσματα σε όλες τις επιχειρηματικές σας προσπάθειες.

Σας ευχαριστώ!

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΔΑΠ – ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ. ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ (ΚΔΑΠ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ. ΕΝΑΡΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΔΑΠ ΤΟΥ ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ. ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ-ΚΔΑΠ ΔΗΠΠΑΚΥΘ 2021 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ

ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΔΑΠ – ΔΗΚΕΘ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ (ΚΔΑΠ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ. ΕΝΑΡΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΔΑΠ ΤΗΣ ΔΗΚΕΘ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ-ΚΔΑΠ ΔΗΚΕΘ 2021 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ

Εθελοντικός Καθαρισμός Ακτής Νο6+ Νο7

Εθελοντικός Καθαρισμός Ακτής Νο6+ Νο7 ΠΕΡΑΙΑ - Ν.ΕΠΙΒΑΤΕΣ - ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ, Δήμου Θερμαϊκού Αντιδημαρχία Τουρισμού Αθλητισμού Πολιτισμού Εθελοντισμού Δήμου Θερμαϊκού ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ. - Ευρωπαϊκές Ημέρες Θάλασσας στο Δήμο...