Τετάρτη 7-06-23
ΆρθραΝΕΑΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΜΩΝ...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΜΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΦΘΟΡΩΝ 2022”

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ