Τετάρτη 7-06-23
ΆρθραΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ 2013Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 01/2013 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου...

Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 01/2013 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων από νομικά πρόσωπα ΟΤΑ

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ