Σάββατο 30-09-23
ΆρθραΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ 2018Πρόσκληση δημάρχου για προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης για την προμήθεια υγρών καύσιμων...

Πρόσκληση δημάρχου για προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης για την προμήθεια υγρών καύσιμων κίνησης για δυο (2) έτη, για τις ανάγκες του δήμου Θερμαϊκού και του νομικού του πρόσωπου ΔΗ.Κ.Ε.Θ για τις ομάδες: Α1 – Καύσιμα κίνησης δήμου Θερμαϊκού, Β1 – Καύσιμα κίνησης ΔΗ.Κ.Ε.Θ.

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ