Σάββατο 30-09-23
ΆρθραΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ 2018Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση μέσω διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω...

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση μέσω διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για “υπηρεσίες αποκομιδής, μεταφοράς και διάθεσης απορριμμάτων του Δήμου Θερμαϊκού για τέσσερις (4) μήνες ” (Αρ.μελ.5/2018)

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ