Τετάρτη 7-06-23
ΆρθραΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ 2022ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «Προμήθεια υλικών...

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «Προμήθεια υλικών για τις ανάγκες του Τμήματος Η/Μ Έργων Δήμου Θερμαϊκού»

1. ΜΕΛΕΤΗ

2. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

3. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

4. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

5. ΟΜΑΔΑ Α_ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

5. ΟΜΑΔΑ Β_ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

5. ΟΜΑΔΑ Γ_ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

5. ΟΜΑΔΑ Δ_ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

5. ΟΜΑΔΑ Ε_ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

5. ΟΜΑΔΑ Ζ_ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

5. ΟΜΑΔΑ Η_ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

5. ΟΜΑΔΑ Θ_ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

5. ΟΜΑΔΑ Ι_ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

5. ΟΜΑΔΑ Κ_ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

5. ΟΜΑΔΑ Λ_ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

5. ΟΜΑΔΑ ΣΤ_ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

6. ΟΜΑΔΑ Α_ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

6. ΟΜΑΔΑ Β_ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

6. ΟΜΑΔΑ Γ_ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

6. ΟΜΑΔΑ Δ_ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

6. ΟΜΑΔΑ Ε_ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

6. ΟΜΑΔΑ Ζ_ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

6. ΟΜΑΔΑ Η_ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

6. ΟΜΑΔΑ Θ_ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

6. ΟΜΑΔΑ Ι_ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

6. ΟΜΑΔΑ Κ_ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

6. ΟΜΑΔΑ Λ_ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

6. ΟΜΑΔΑ ΣΤ_ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

7. espd-request-v2 PDF

8. espd-request-v2 XML

31.1 signed_ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΟΜΑΔΑΣ Β ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ_12042022

30.1. signed_ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΟΜΑΔΑΣ Η ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ_11042022

 

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ