ΜΕΤΑΔΗΜΟΤΕΥΣΗ ΛΟΓΩ ΑΡΧΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Για την μεταδημότευση λόγω αρχικής δημοτικότητας απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο ενδιαφερόμενος ή ένας από τους γονείς του να είχαν αρχική δημοτικότητα στο Δήμο μας. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:

  1. Αίτηση
  2. Υπεύθυνη Δήλωση ότι «θα χρησιμοποιήσω το δικαίωμα ανάκτησης της αρχικής δημοτικότητάς μου ή των γονέων μου για μια και μόνο φορά».
  3. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

 

Για να μεταδημοτεύσει κάποιος στο Δήμο Θερμαϊκού μπορεί να προσέλθει και να εξυπηρετηθεί στο Τμήμα Δημοτολογίου της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών που εδρεύει στο Δημαρχείο επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου 2 , 1ος όροφος, τηλ. 2392330040, 2392330037, 2392330035 και σε οποιοδήποτε Κ.Ε.Π.

Για πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.