ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ

Μέσω αυτής της υπηρεσίας ο ενδιαφερόμενος ιδιοκτήτης επιχείρησης έχει τη δυνατότητα να υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση για χορήγηση βεβαίωσης Δημοτικής Ενημερότητας.

Αρμόδια για τη χορήγησή του είναι η Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου
Τηλ. 2392330023, 032, 020, 052
Email: tasidis@thermaikos.gr

Για πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.