ΒΕΒΑΙΩΣΗ Τ.Α.Π. ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΚΤΙΣΜΑ

Μέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονική αίτηση για Βεβαίωση μη Οφειλής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) για Ηλεκτροδοτούμενα Κτίσματα.

Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να επισυναφθούν σε ψηφιακή μορφή (σκαναρισμένα) στην ηλεκτρονική αίτηση είναι τα ακόλουθα:

  1. Τίτλος ιδιοκτησίας ακινήτου-συμβόλαιο (η πρώτη σελίδα καθώς και οι σελίδες όπου αναφέρονται οι συμβαλλόμενοι και τα στοιχεία του συγκεκριμένου ακινήτου/οικοπέδου.)
  2. Πρόσφατη Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης Ε9 ή πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ
  3. Τακτοποίηση / Πρόσφατη βεβαίωση μηχανικού με αναλυτική εμβαδομέτρηση του ακινήτου
  4. Λογαριασμός κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος τελευταίου διμήνου συνοδευόμενος από το αποδεικτικό πληρωμής του.

Πληροφορίες: Γραφείο Εσόδων
Τηλ. 2392330038, 036, 045, 012
Email: esoda@thermaikos.gr

Για πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.