ΒΕΒΑΙΩΣΗ Τ.Α.Π. ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΚΤΙΣΜΑ

Μέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονική αίτηση για Βεβαίωση μη Οφειλής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) για Ηλεκτροδοτούμενα Κτίσματα.

Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να επισυναφθούν σε ψηφιακή μορφή (σκαναρισμένα) στην ηλεκτρονική αίτηση είναι τα ακόλουθα:

  • Τίτλος Κτήσης του ακινήτου (συμβόλαιο κλπ)
  • Βεβαίωση υπαγωγής στο νόμο Ν.3843/2010, 4014/2011, 4178/2013, 4495/2017 (εφόσον υπάρχουν τακτοποιήσεις αυθαίρετης δόμησης)
  • Εξουσιοδότηση με γνήσιο υπογραφής ή πληρεξούσιο από συμβολαιογράφο από τους συνιδιοκτήτες (εφόσον επιθυμείτε έκδοση βεβαίωσης και για τους συνιδιοκτήτες)
  • Τελευταίος λογαριασμός κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος με αποδεικτικό εξόφλησης

Μετά την επεξεργασία της αίτησης θα ενημερωθείτε με νέο μήνυμα εφόσον προκύψει ποσό οφειλής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας.

Πληροφορίες: Γραφείο Εσόδων
Τηλ. 2392330038, 016
Email: esoda@thermaikos.gr

Για πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.