ΒΕΒΑΙΩΣΗ Τ.Α.Π. ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΚΤΙΣΜΑ

Μέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονική αίτηση για Βεβαίωση μη Οφειλής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) για MH Ηλεκτροδοτούμενα Κτίσματα (χρησιμοποιούμενα ή μη).

Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να επισυναφθούν σε ψηφιακή μορφή (σκαναρισμένα) στην ηλεκτρονική αίτηση είναι τα ακόλουθα:

ΔΗΛΩΣΗ ΜΗ ΗΛ/ΜΕΝΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΟΧΗ (ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΘΕΙ ΠΟΤΕ)

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  1. Τίτλος ιδιοκτησίας ακινήτου-συμβόλαιο (η πρώτη σελίδα καθώς και οι σελίδες όπου αναφέρονται οι συμβαλλόμενοι και τα στοιχεία του συγκεκριμένου ακινήτου/οικοπέδου.)
  2. Άδεια οικοδομής
  3. Πρόσφατη Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης Ε9 ή πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ
  4. Πρόσφατη τεχνική περιγραφή μηχανικού για το ακίνητο
  5. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ακίνητο δεν έχει ηλεκτροδοτηθεί ποτέ.

ΔΗΛΩΣΗ ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΤΟΠΙΝ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΠΑΡΟΧΗΣ)

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  1. Τίτλος ιδιοκτησίας ακινήτου-συμβόλαιο (η πρώτη σελίδα καθώς και οι σελίδες όπου αναφέρονται οι συμβαλλόμενοι και τα στοιχεία του συγκεκριμένου ακινήτου/οικοπέδου.)
  2. Πρόσφατη Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης Ε9 ή πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ
  3. Πληρωμένο τελευταίο λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος πριν τη διακοπή
  4. Έντυπο καταγγελίας σύμβασης από ΔΕΔΔΗΕ

Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί η ανωτέρω δήλωση, τα δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού βεβαιώνονται κανονικά για το συγκεκριμένο ακίνητο, στο όνομα του ιδιοκτήτη του.

Πληροφορίες: Γραφείο Εσόδων
Τηλ. 2392330038, 016
Email: esoda@thermaikos.gr

Για πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.