Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου και Διοίκησης Λειτουργιών

Προϊσταμένη: Δερμεντζόγλου Μαρία
Τηλέφωνο: 23923-30084,
email: dermentzoglou@thermaikos.gr