Τρίτη 21-05-24
ΆρθραΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ 2017Περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων εντός των ορίων του δήμου Θερμαϊκού και μεταφορά τους...

Περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων εντός των ορίων του δήμου Θερμαϊκού και μεταφορά τους σε εγκεκριμένο σύστημα συλλογής οχήματος τέλους κύκλου ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.) Περίληψη διακήρυξης

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ