Κ.Ε.Π

Τα ΚΕΠ Θερμαϊκού ξεκίνησαν τη λειτουργία τους με τη φιλοσοφία “Διακινούνται τα έγγραφα και όχι οι πολίτες” και εξυπηρετούν τους κατοίκους και των τριών Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Θερμαϊκού.

Η καινοτομία του έργου εστιάζεται στο γεγονός ότι ο πολίτης με την επίσκεψη του στο Κ.Ε.Π. μπορεί να υποβάλλει αιτήματα για διεκπεραίωση υποθέσεών του από τις δημόσιες υπηρεσίες, να πληροφορείται για διάφορα θέματα που αφορούν τις συναλλαγές του με τη δημόσια διοίκηση.

Οδηγός του πολίτη

Άνθρωποι, Κοινότητες και Διαβίωση

Ανθρώπινα δικαιώματα , Ιθαγένεια, μετανάστευση και κοινωνική ένταξη , Κατοικία , Κύκλος ζωής , Μητρώα και δημοτολόγιο , Οικογένεια , Προσωπικά στοιχεία

Δημόσια Τάξη και Άμυνα

Δημόσια τάξη , Ένοπλες δυνάμεις και στρατολογία , Όπλα και εκρηκτικές ύλες

Διεθνείς Υποθέσεις και Ευρωπαϊκή Ένωση

Διεθνείς σχέσεις , Ευρωπαϊκή Ένωση , Προξενικές υποθέσεις

Δικαιοσύνη, Πολιτεία και Δημόσια Διοίκηση

Δημόσια διοίκηση , Δικαιοσύνη και δίκαιο , Εκλογές , Πολιτεία και δημοκρατικοί θεσμοί

Εκπαίδευση και Έρευνα

Ανώτατη εκπαίδευση , Εκπαίδευση (γενικά) , Έρευνα (γενικά) , Κατηγορίες εκπαίδευσης , Ξένες γλώσσες ,Προσχολική αγωγή , Πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση , Τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση

Επιχειρηματικότητα και Ανταγωνιστικότητα

Ανθρώπινο δυναμικό , Έλεγχοι και κυρώσεις , Επαγγελματική στέγη , Επιχειρηματικότητα , Επιχειρησιακά προγράμματα , Επιχορηγήσεις επιχειρήσεων , Ίδρυση και λειτουργία επιχείρησης , Κλείσιμο επιχείρησης ,Μετατροπή επιχείρησης , Συγχώνευση επιχείρησης , Σύσταση και λειτουργία εταιρίας

Εργασία, Ασφάλιση και Σύνταξη

Άσκηση επαγγέλματος , Εργασιακά , Εύρεση εργασίας , Κοινωνική ασφάλιση , Σύνταξη

Μέσα Μεταφοράς, Ταξίδια και Τουρισμός

Διαχείριση κυκλοφορίας , Εμπορευματικές μεταφορές , Μέσα μαζικής μεταφοράς , Μεταφορές γενικά ,Ναυσιπλοΐα , Οδήγηση , Οδική ασφάλεια , Οχήματα , Ταξίδια και τουρισμός

Οικονομία και Οικονομικά

Δάνεια, οφειλές και συνάλλαγμα , Επιδόματα και χρηματικά βοηθήματα , Κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας ,Φορολογία και φόροι

Περιβάλλον και Φυσικοί Πόροι

Αξιοποίηση φυσικών πόρων , Ενέργεια , Οριοθετήσεις , Προστασία περιβάλλοντος , Υδατικοί πόροι , Χλωρίδα και πανίδα

Πληροφορία και Επικοινωνία

Επικοινωνία , Προστασία δεδομένων , Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας , Τηλεπικοινωνίες

Πολεοδομία και Κτηματολόγιο

Κτηματολόγιο και οικόπεδα , Οικοδομές και κτίρια , Πολεοδομία και σχέδιο πόλης

Πολιτισμός και Ελεύθερος Χρόνος

Αθλητισμός , Διασκέδαση και ψυχαγωγία , Εθελοντισμός , Πολιτισμός

Υγεία και Κοινωνική Μέριμνα

Διατροφή , Κοινωνική Πρόνοια , Προστασία καταναλωτών , Υγεία και υγιεινή