Σάββατο 18-05-24
Αρχική ΟΡΓΑΝΩΣΗ Πολιτική Προστασία Δήμου Θερμαϊκού

Πολιτική Προστασία Δήμου Θερμαϊκού

Το τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Θερμαϊκού με βάση τις κατευθύνσεις της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας μεριμνά για τα παρακάτω:

  • Τη μελέτη, το σχεδιασμό, την οργάνωση και το συντονισμό της δράσης για την πρόληψη και αντιμετώπιση των φυσικών και λοιπών καταστροφών ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, καθώς και την ενημέρωση του κοινού για τα ζητήματα αυτά.
  • Την προετοιμασία, κινητοποίηση και συντονισμό δράσης του δυναμικού και των μέσων πολιτικής προστασίας του Δήμου για την αντιμετώπιση πιθανών κάθε μορφής καταστροφών στο πλαίσιο του υφιστάμενου σχετικού σχεδιασμού ανά κατηγορία κινδύνου.
  • Την αξιοποίηση των διαθέσιμων επιστημονικών στοιχείων και πληροφοριών για την κινητοποίηση του δυναμικού και των μέσων πολιτικής προστασίας του Δήμου, εν όψει απειλούμενου κινδύνου καταστροφών.
  • Τον συντονισμό του έργου και των δράσεων αντιμετώπισης των καταστροφών κατά την εκδήλωση των φαινομένων, καθώς και το έργο αποκατάστασης των προκαλούμενων ζημιών.
  • Σύνταξη, σε συνεργασία με τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες του Δήμου, σχέδια ενεργειών για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης ανά κατηγορία κινδύνου στην περιοχή του Δήμου.
  • Τη διάθεση και τη δράση του απαραίτητου ανθρώπινου δυναμικού και τεχνικών μέσων για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών στην περιοχή του Δήμου.
  • Την ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τη λήψη προληπτικών μέτρων και τρόπων αντιμετώπισης, σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης.
  • Συνεργασία με τις Εθελοντικές Ομάδες, συντονίζει τις δράσεις τους σε περιπτώσεις εφαρμογής Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης και μεριμνά για την αρωγή αυτών σε θέματα υλικοτεχνικής υποδομής.
  • Παροχή πληροφοριών προς το κοινό για τις προσφερόμενες υπηρεσίες από το Τμήμα.

Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας