Λιμάνια

Λιμάνια Χωρίς Τέλη Ελλιμενισμού
Αλιευτικό Καταφύγιο Αγγελοχωρίου, Αλιευτικό Καταφύγιο Επανομής

Λιμάνια Με Τέλη Ελλιμενισμού
Τέλη ελλιμενισμού μόνο στην καθορισμένη χερσαία και θαλάσσια ζώνη των λιμενικών εγκαταστάσεων του Δήμου Θερμαϊκού αλιευτικός & τουριστικός λιμένας Ν. Μηχανιώνας, και αλιευτικό καταφύγιο Ν. Επιβατών.