Τρίτη 16-07-24
Αρχική ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Κοινωνικές Υπηρεσίες

Κοινωνικές Υπηρεσίες

Βοήθεια στο Σπίτι

Κ.Ε.Π Υγείας

Κοινωνικό Φροντιστήριο

Κοινωνικό Παντοπωλείο - Συσσίτιο

Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση

Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης

Αιμοδοσία

Κέντρο Πληροφόρησης Νέων

Δημοτική Επιτροπή Ισότητας των Φύλων