Λιμνοθάλασσα Επανομής

H Λιμνοθάλασσα Επανομής βρίσκεται στο ακρωτήρι Μύτικας, 5χλμ νοτιοδυτικά της Επανομής, συνολικής έκτασης 830,38 εκταρίων.

Στην Λιμνοθάλασσα Επανομής βρίσκονται πάνω από 186 είδη πτηνών αναπαράγονται, τρέφονται και ξεχειμωνιάζουν στη λιμνοθάλασσα.

Ο συνολικός αριθμός των ειδών και των ατόμων των πουλιών στη διάρκεια του έτους είναι πολύ μεγάλος και κάποιες φορές εμφανίζονται και εξαιρετικά σπάνια είδη πουλιών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν η εμφάνιση του αιγαιόγλαρου, είδος παγκόσμια απειλούμενου, τον Ιούνιο του 2009. Συνολικά έχουν παρατηρηθεί 217 είδη πουλιών. 135 από αυτά απαντούν κατά τη μετανάστευση, 38 φωλιάζουν στην περιοχή ενώ 67 είδη διαχειμάζουν. Από αυτά 3 είδη είναι παγκοσμίως απειλούμενα, 54 αναφέρονται στο κόκκινο βιβλίο των Απειλούμενων Σποναδυλόζωων της Ελλάδας και 67 συμπεριλαμβάνονται στο παράρτημα 1 των Κοινοτικών Οδηγιών για τα πουλιά.

Κάποια από τα είδη που μπορεί κανείς να συναντήσει στην περιοχή είναι ο κορμοράνος (phalacrocoraxcarbo), και ο λευκοτσικνιάς (Egrettagarzetta), μικρά και μεγάλα αρπακτικά όπως το Σαΐνι (Accipiterbrevipes), ο πετρίτης (falcoperegrines), η αετογερακίνα (buteorufinus) και ο χειμωνόκιρκος (circuscyaneus) ενώ από πάπιες το μοναδικό είδος που συναντάται συχνά είναι η βαρβάρα (Tadornatadorna). Ακόμα στην περιοχή υπάρχουν πολλά παρυδάτια πουλιά όπως η αβοκέτα (Recurvirostaavosetta), oκαλαμοκανάς (Himantopushimantopus), το φλαμίγκο (Phoenicopterusruber), η πετροτουρλίδα (Burhinusoedicneus), και ο μαχητής (Philomachuspygnax). Επίσης εδώ κανείς συναντά το νεροχελίδονο (Glareolapratincola), τομαυροκέφαλο γλάρο (Larusmelanocephalus) και διάφορα γλαρόνια, όπως το χειμωνογλάρονο (Sternascadvicensis), το ποταμογλάρονο (Sternahirundo) και το μουστακογλάρονο (Chlidoniashybridus). Επιπλέον,υπάρχουν και πιο “περίεργα πουλιά” αναφορικά με τα χρώματά τους ή τη συμπεριφορά τους, όπως το γιδοβύζι (Caprimulguseuropaeus), η χαλκοκουρούνα (Coraciasgarrulous), ο βαλκανικός δρυκολάπτης(Dendrocopossyriacus), η χαμοκελάδα (Anthuscampestris) και ο αετομάχος(Laniuscollurιο).

Όσον αφορά τους οικότοπους έχουν καταγραφεί 12 τύποι οικότοπων προστατευόμενοι, ενώ εκτός από το προστατευόμενο είδος της Ποσειδονίας, αξίζει να αναφερθεί το είδος (pancratiummaritimum) κρίνος της θάλασσας, όπως και τα σπάνια είδη ψαριών ταινιοσακοράφα (syngathusabaster) και το Ζαχαριάς (aphaniusfasciatus).