Σάββατο 18-05-24

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2021

2023t

44η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ο.Ε. 14/12/2021

44η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 14.12.2021
2023t

43η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ο.Ε. 07.12.2021

43η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 07.12.2021
2023t

42η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ο.Ε. – 23/11/2021

42η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 23.11.2021
2023t

41η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ο.Ε. 16/11/2021

41η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 16.11.2021
2023t

38η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ο.Ε. 25/10/2021

38η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 25.10.2021