Ρέμα Μεσημερίου

Το φυσικό αυτό ρέμα διέρχεται μέσα από την κοινότητα και ουσιαστικά την διαιρεί σε δύο (2) τμήματα. Κατά την έξοδο του από τον οικισμό παρατηρείται διαπλάτυνση του ρέματος, στην οποία υφίσταται μία φυσική δημοτική έκταση 10-12 στρεμμάτων περίπου.

Η έκταση αυτή βρίσκεται πλησίον των αρχαίων μακεδονικών τάφων που η αρχαιολογική έρευνα ανέδειξε στην ίδια περιοχή.