Τέλος Ακαθαρίστων Εσόδων

Το εν λόγω τέλος επιβαρύνει σε ποσοστό 0,5% επί των ακαθάριστων εσόδων:
α) κάθε είδους, μορφής και ονομασίας καταστημάτων, στα οποία πωλούνται για κατανάλωση εντός των χώρων δραστηριοποίησης του καταστήματος ή σε πακέτο, φαγητά, ποτά, καφές, αναψυκτικά, γαλακτοκομικά προϊόντα και γλυκίσματα, εφόσον διαθέτουν πάγκους ή τραπεζοκαθίσματα,
β) ζυθοπωλείων και μπαρ, ανεξαρτήτως ιδιαίτερης ονομασίας και κατηγορίας
γ) καντινών (στάσιμου εμπορίου),
δ) κέντρων διασκέδασης και των καταστημάτων των πιο πάνω περιπτώσεων που λειτουργούν μέσα σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, κάθε λειτουργικής μορφής και κατηγορίας, των καταστημάτων των πιο πάνω περιπτώσεων που λειτουργούν μέσα σε εμπορικά κέντρα, καθώς και των οργανωμένων τμημάτων των SUPERMARKETS και των πολυκαταστημάτων, στα οποία πωλούνται έτοιμα φαγητά. (περίπτ.β παρ.1 άρθρο 1 Ν.339/76, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 62 του Ν.4483/17), β) για τις ακόλουθες κατηγορίες καταστημάτων:
α. τουριστικών ειδών,
β. ειδών λαϊκής τέχνης,
γ. ενθυμίων και δώρων,
δ. ενοικιάσεως σκαφών αναψυχής τοπικού χαρακτήρα, θαλάσσιων ποδηλάτων, ιστιοσανίδων, ειδών χρησιμοποιούμενων στην παραλία,
ε. ειδών που χρησιμοποιούνται στη θάλασσα από τους λουόμενους,
στ. ειδών «σπορ», «σκι» και «ορειβασίας»,
ζ. σχολών εκμάθησης θαλάσσιων σπορ και εκμάθησης καταδύσεων, η ενοικιάσεις αυτοκινήτων, μοτοποδηλάτων και ποδηλάτων.

Το εν λόγω τέλος επιβαρύνει σε ποσοστό 5% επί των ακαθάριστων εσόδων για νυχτερινά κέντρα, αίθουσες χορού και άλλα καταστήματα με ποτά και θέαμα, καφωδεία, κέντρα διασκέδασης και χορευτικά κέντρα με μουσική.

Το τέλος καταβάλλεται μέσα στην προθεσμία απόδοσης του φόρου προστιθέμενης αξίας της κάθε επιχείρησης. Επί μη υποβολής ή υποβολής ανακριβούς ή εκπροθέσμου δηλώσεως ή καταβολής ή ελλιπούς ή εκπροθέσμου καταβολής του τέλους επιβάλλεται σε βάρος του υπόχρεου, πέραν του τέλους, και πρόστιμο 2% επί του τέλους για κάθε μήνα καθυστέρησης, το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το ισόποσο του τέλους.

Για τον προσδιορισμό του εν λόγω τέλους απαιτείται η υποβολή των ακόλουθων δικαιολογητικών:
1. Έντυπο Δήλωσης Φόρου Ακαθάριστων Εσόδων – Παρεπιδημούντων
2. Υποβληθείσα δήλωση ΦΠΑ (της αντίστοιχης περιόδου) στην οποία να αναγράφεται ο αριθμός υποβολής της δήλωσης ή εναλλακτικά το αποδεικτικό επιτυχούς υποβολής της δήλωσης στο TAXIS.
3. Αποσπάσματα ισοζυγίων περιόδου στις περιπτώσεις όπου η επιχείρηση υπόκειται στο φόρο ακαθάριστων εσόδων / παρεπιδημούντων για μέρος των ακαθάριστων εσόδων της (πχ πουλάει προϊόντα που εξαιρούνται του φόρου, διατηρεί κατάστημα εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου, ασκεί και άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες που δεν σχετίζονται με το φόρο κλπ).