Λιμεναρχεία

Α’ Λ/Τ Ν. Μηχανιώνας
Ταχ. Δ/νση : Ν. Μηχανιώνα 57004
Τηλ./φαξ: 23920-36096
E-Mail: mixaniona@hcg.gr

Κεντρικο λιμεναρχείο θεσσαλονίκης
Ταχ. Δ/νση : Εντος Λιμένος 541 10
Τηλ./φαξ: 2313325844/842, 2310531506
E-Mail: thes.gga@hcg.gr