Κοινόχρηστοι χώροι – Αιγιαλός

Με σχετική Υπουργική Απόφαση καθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία παραχώρησης του αιγιαλού και της παραλίας από τους Δήμους προς τους ιδιώτες και τις επιχειρήσεις.

Οι παραχωρήσεις γίνονται κάθε χρόνο μέσα στις εξής προθεσμίες:
1. Από 1/1 έως 31/3 του έτους, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στο Δήμο Θερμαϊκού, ο οποίος αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει τη διαδικασία παραχώρησης.
2. Από 1/4 έως 30/6 τους έτους, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στην Κτηματική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης, Αγίας Σοφίας 52, 5ος Όροφος, Θεσσαλονίκη, η οποία αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει τη διαδικασία παραχώρησης.

Η παραχώρηση γίνεται μόνο σε νόμιμα λειτουργούσες επιχειρήσεις και το ετήσιο τίμημα της παραχώρησης καθορίζεται με σχετική απόφαση του Προϊσταμένου της Κτηματικής Υπηρεσίας.


ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ

  1. Κανονισμός κοινόχρηστων χώρων
  2. Καθορισμός κοινόχρηστων χώρων
  3. Τέλη κοινόχρηστων χόρων
  4. Αίτηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου – Παραγωγοί