Παρασκευή 21-06-24

Η Φύση

Ο φυσικός υγρότοπος της λιμνοθάλασσας Αγγελοχωρίου αποτελείται κατά κύριο λόγο από ετήσια φυτά, ενώ τα φυτικά είδη που κυριαρχούν ανήκουν κυρίως στις οικογένειες Chenopodiaceae, Gramineae και Compositae.

Πάνω από 186 είδη πτηνών αναπαράγονται, τρέφονται και ξεχειμωνιάζουν στη λιμνοθάλασσα της Επανομής.

Έχουν καταγραφεί 178 διαφορετικά είδη πουλιών εκ των οποίων τα 48 είναι προστατευόμενα είδη στην λιμνοθάλασσα Αγγελοχωρίου.

Η αμπελοκαλλιέργεια είναι γνωστή στην περιοχή από πολύ παλιά. Άλλωστε, το κλίμα της περιοχής χαρακτηρίζεται μεσογειακό, με ήπιους χειμώνες και θερμά καλοκαίρια, που μετριάζονται από τις θαλάσσιες αύρες.

H Λιμνοθάλασσα Επανομής βρίσκεται στο ακρωτήρι Μύτικας , 5χλμ νοτιοδυτικά της Επανομής, συνολικής έκτασης 830,38 εκταρίων.

Στην Λιμνοθάλασσα Επανομής βρίσκονται πάνω από 186 είδη πτηνών αναπαράγονται, τρέφονται και ξεχειμωνιάζουν στη λιμνοθάλασσα.

Ο συνολικός αριθμός των ειδών και των ατόμων των πουλιών στη διάρκεια του έτους είναι πολύ μεγάλος και κάποιες φορές εμφανίζονται και εξαιρετικά σπάνια είδη πουλιών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν η εμφάνιση του αιγαιόγλαρου, είδος παγκόσμια απειλούμενου, τον Ιούνιο του 2009. Συνολικά έχουν παρατηρηθεί 217 είδη πουλιών. 135 από αυτά απαντούν κατά τη μετανάστευση, 38 φωλιάζουν στην περιοχή ενώ 67 είδη διαχειμάζουν. Από αυτά 3 είδη είναι παγκοσμίως απειλούμενα, 54 αναφέρονται στο κόκκινο βιβλίο των Απειλούμενων Σποναδυλόζωων της Ελλάδας και 67 συμπεριλαμβάνονται στο παράρτημα 1 των Κοινοτικών Οδηγιών για τα πουλιά.

Κάποια από τα είδη που μπορεί κανείς να συναντήσει στην περιοχή είναι ο κορμοράνος (phalacrocoraxcarbo), και ο λευκοτσικνιάς (Egrettagarzetta), μικρά και μεγάλα αρπακτικά όπως το Σαΐνι (Accipiterbrevipes), ο πετρίτης (falcoperegrines), η αετογερακίνα (buteorufinus) και ο χειμωνόκιρκος (circuscyaneus) ενώ από πάπιες το μοναδικό είδος που συναντάται συχνά είναι η βαρβάρα (Tadornatadorna). Ακόμα στην περιοχή υπάρχουν πολλά παρυδάτια πουλιά όπως η αβοκέτα (Recurvirostaavosetta), oκαλαμοκανάς (Himantopushimantopus), το φλαμίγκο (Phoenicopterusruber), η πετροτουρλίδα (Burhinusoedicneus), και ο μαχητής (Philomachuspygnax). Επίσης εδώ κανείς συναντά το νεροχελίδονο (Glareolapratincola), τομαυροκέφαλο γλάρο (Larusmelanocephalus) και διάφορα γλαρόνια, όπως το χειμωνογλάρονο (Sternascadvicensis), το ποταμογλάρονο (Sternahirundo) και το μουστακογλάρονο (Chlidoniashybridus). Επιπλέον ,υπάρχουν και πιο ‘’περίεργα πουλιά’’ αναφορικά με τα χρώματά τους ή τη συμπεριφορά τους, όπως το γιδοβύζι (Caprimulguseuropaeus), η χαλκοκουρούνα (Coraciasgarrulous), ο βαλκανικός δρυκολάπτης(Dendrocopossyriacus), η χαμοκελάδα (Anthuscampestris) και ο αετομάχος(Laniuscollurιο).

Όσον αφορά τους οικότοπους έχουν καταγραφεί 12 τύποι οικότοπων προστατευόμενοι, ενώ εκτός από το προστατευόμενο είδος της Ποσειδονίας, αξίζει να αναφερθεί το είδος (pancratiummaritimum) κρίνος της θάλασσας, όπως και τα σπάνια είδη ψαριών ταινιοσακοράφα (syngathusabaster) και το Ζαχαριάς (aphaniusfasciatus).

Λιμνοθαλασσα Αγγελοχωριου, ο φυσικός υγρότοπος της λιμνοθάλασσας Αγγελοχωρίου η Μεγάλου Εμβόλου, έκτασης 377,2 εκταρίων παρουσιάζει βλάστηση αντίστοιχη της Επανομής. Στην Λιμνοθαλασσα Αγγελοχωριου οι οικότοποι είναι λιγότεροι λόγω της αυξημένης αλατότητας από την γειτνίαση της με της αλυκές και λόγω της μικρότερης έκτασης του υγροτόπου. Αποτελείται κατά κύριο λόγο από ετήσια φυτά ενώ τα φυτικά είδη που κυριαρχούν ανήκουν κυρίως στις οικογένειες Chenopodiaceae, Gramineae και Compositae.

Έχουν καταγραφεί 178 διαφορετικά είδη πουλιών εκ των οποίων τα 48 είναι προστατευόμενα είδη (flamingos– κορμοράνος). Aναφορικά όμως με την υπόλοιπη πανίδα εδώ συμβιώνουν πολλά είδη θηλαστικών, αμφιβίων και ερπετών. Ξεχωρίζουν η μεσογειακή χελώνα (Testudohermanii), η ελληνική χελώνα (Testudograeca) και ο λαγόγυρος (Citelluscitellus) που χαρακτηρίζονται ως είδη προτεραιότητας από την οδηγία 92/43 ΕΟΚ.

O πράσινος φρύνος (Bufoviridis), ο δεντροβάτραχος (Hylaarborea) η βαλκανόσαυρα (Podarcistaurica) και ο λαφιάτης του Ασκληπιού (Elaphelongissima). Χαρακτηρίζονται ως είδη που απαιτούν αυστηρή προστασία από την ίδια οδηγία. Kαθώς και άλλα όπως το νερόφιδο (Natrixnatrix), η αλεπού (Vulpesvulpes), ο σκαντζόχοιρος (Erinaceusconcolor) και ο ασβός (Melesmeles).
Επίσης έχουν καταγραφεί 11 τύποι οικότοπων, δύο εκ των οποίων είναι προτεραιότητας και αφορούν θαλάσσιους τύπους οικοτόπων, όπου υπάρχουν σπάνια είδη ψαριών (Ζαχαρίας, Ταινιοσακοράφα).